Povodňový plán obce TroubeliceSrážkoměry - Troubelice

Dubicko

Srážkoměr ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěn v areálu ČOV v obci Dubicko.

Libina

Srážkoměrná stanice je umístěna na obecní budově ve východní části obce v katastru Horní Libina, na parcele č. 3082. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Libina.

Moravičany

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn poblíž soutoku Moravy a Třebůvky v obci Moravičany, po pravé straně železniční trati ve směru na Mohelnici.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č. p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č. p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Police

Jedná se o nevyhřívanou srážkoměrnou stanici umístěnou na parcele č. 790, v katastru obce Klopina. V místě zajištění je k dispozici měření teploty a atmosférického tlaku vzduchu. Provozovatelem srážkoměru je obec Police.

Rohle

Srážkoměrná stanice se nachází na budově obecního úřadu - č. p. 56. Majitelem a provozovatelem stanice je obec Rohle.