Povodňový plán městského obvodu SvinovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městského obvodu Svinov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Závod Frýdek-Místek, Horymírova 3853, 738 01 Frýdek-Místek

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Ostrava, Střádalů 26, 718 00 Ostrava-Kunčice
Vedoucí provozu: Ing. Jan Ondrejček, MBA
Tel.: 596 237 121
E-mail: ostrava.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Odra 10100012 2-01-01-1560-0-00
Porubka 10100370 2-01-01-1591-0-00
bezejmenný tok 10212518 2-01-01-1592-0-60
bezejmenný tok 10211376 2-01-01-1592-0-60

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Vedení: Bc. Pavel Němčanský
Tel.: 956 951 210
E-mail: st951@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území městského obvodu Svinov:
Ing. Sylva Lokajová
Tel.: 956 951 405, 607 500 582
E-mail: sylva.lokajova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
PP Porubky v km 3,25 10212169 2-01-01-1591-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Českého rybářského svazu
Správce:
Záhumenní 2144/36, 708 00 Ostrava Poruba

Tel.: 734 656 403
E-mail: crs.moova@seznam.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svinovské tůně 10218147 2-01-01-1560-0-00
Mlýnka (ř. km 1,500 - 5,482) 10212332 2-01-01-1592-0-60

 

  • Vodní toky ve správě Rybaspol A+V, s.r.o.
Správce:
Bravantice 235, 742 81 Bravantice

Tel.: 596 963 496–7
E-mail: rybaspol@rybaspol.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Mlýnka (ř. km 0,0 - 1,5) 10212332 2-01-01-1592-0-60

 

  • Vodní toky ve správě Spolek rybářů Svinov
Správce:
Krůčkova 211/6, 721 00 Ostrava – Svinov
Tel.: 603 834 247
E-mail: rsksvinov@seznam.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Mlýnka - staré rameno 13000029 2-01-01-1592-0-60