Povodňový plán městského obvodu SvinovHladinoměry - Svinov

Bartošovice (Odra)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Bartošovice nad zemědělským objektem na pravém břehu Odry. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Nový Jičín (Jičínka)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v centru Nového Jičína na levém břehu Jičínky v říčním kilometru 9,2.

Odry (Odra)

Hlásný profil kat. A (limnigrafická stanice) se nachází v intravilánu města Odry u lávky pod mlýnem na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Heřmánky – soutok s Jičínkou. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Petřvald (Lubina)

Hlásný profil kat. A se nachází severozápadně od intravilánu města 100 m pod fotbalovým hřištěm na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Vlčovice – ústí Lubiny do Odry. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Svinov (Odra)

Hlásný profil kat. A se nachází cca 300 m nad mostem spojujícím centrum města s Porubou na levém břehu v místí části Svinov. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Albrechtičky – soutok s Opavou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Vřesina (Porubka)

Hlásný profil kat. C se nachází za silničním a tramvajovým mostem přes Porubku mezi Vřesinou a Krásným Polem na pravém břehu. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.