Povodňový plán městského obvodu SvinovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bílovecká 69, 721 00 Ostrava
Tel.: 599 421 020
E-mail: posta@svinov.ostrava.cz
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 444 444, 599 499 311
E-mail: posta@ostrava.cz

Odbor ochrany životního prostředí
Vedoucí odboru: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Tel.: 599 442 306 
E-mail: pavel.valerian@ostrava.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení: Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
Tel.: 599 442 384
E-mail: jan.vanek@ostrava.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz