Povodňový plán městského obvodu SvinovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městského obvodu zřizuje rada městského obvodu k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bílovecká 69, 721 00 Ostrava
Tel.: 599 421 020
E-mail: posta@svinov.ostrava.cz
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 443 131
E-mail: posta@ostrava.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
E-mail: povoden@msk.cz
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: povoden@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
E-mail: povoden@msk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.