Povodňový plán městského obvodu SvinovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že je ohrožené celkem 216 objektů. Objekty byly stanoveny především na základě záplavového území Odry a Porubky a také historických zkušeností s povodněmi na území městského obvodu.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území městského obvodu Svinov - agregované

Ohrožené objekty na území městského obvodu Svinov (západ) s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území městského obvodu Svinov (východ) s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městského obvodu se nachází především skladovací prostory firem (cyklistika, nábytek atd.), které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městského obvodu Svinov
Kontaminovaná místa na území městského obvodu Svinov

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městského obvodu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městského obvodu jejich vlastníci.

Povodňový orgán městského obvodu potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městského obvodu Svinov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městského obvodu Svinov u předsedy povodňové komise městského obvodu.