Povodňový plán obce HněvošiceSrážkoměry - Hněvošice

Borová

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna na vodárenském objektu v obci Bolatice u polní cesty spojující Bolatice s místní částí Borová.

Chuchelná

Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku základní a mateřské školy v obci Chuchelná. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Opava

Srážkoměrná stanice je umístěna ve východní části statutárního města Opava v blízkosti pravého břehu řeky Opavy. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.