Povodňový plán obce HněvošicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Opavská 170, 747 35 Hněvošice
Tel.: 553 762 669, 776 641 099
E-mail: hnevosice@hnevosice.cz
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 111 (spojovatelka), 553 756 142 (podatelna a informace)
E-mail: posta@opava-city.cz

Oddělení havarijního a krizového řízení
Krnovská 71C, 746 01 Opava
Vedoucí oddělení - Ing. Roman Otipka
Tel.: 553 756 635
E-mail: roman.otipka@opava-city.cz
28. října 117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra