Povodňový plán obce HněvošicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Hněvošice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/11416/2021/922/45.13; ze dne 29. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 87639/2021 / 5; ze dne 21. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 07. 2021
offline verze 28. 07. 2021
digitalizovaná verze 28. 07. 2021
databáze POVIS 28. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i