Povodňový plán obce HněvošiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Josef Kremser Starosta 776 646 303
Daniel Švan Místostarosta  
Monika Grancerová Účetní 776 641 099
Blažena Bitomská Administrativní pracovník 553 762 669

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Alfons Vitásek Velitel SDH
Petr Vitásek Velitel družstva
Michal Stříbný Člen
Petr Heim Člen

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ford Tranzit 9-místný (2ks),
Čerpadlo vody Herron (2ks),
Kalové čerpadlo (2ks),
Mobilní el. centrála (2ks),
Ostatní materiální výbava JSDH
JSDH Hněvošice

Opavská 170, Hněvošice

Alfons Vitásek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hněvošice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Hněvošice shromáždiště / stravování Lesní 147, Hněvošice Mgr. Radek Mazgaj -- 80
Obecní sál Hněvošice shromáždiště / ubytování Opavská 74, Hněvošice Josef Kremser 200 --
MŠ Hněvošice shromáždiště / stravování Strmá 205, Hněvošice Bc. Petra Václavíková -- 80

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
TEMPO - potraviny Hněvošice Opavská 160, Hněvošice 553 762 667
Kaufland Opava-Kateřinky Hlučínská 1605/49, Opava 553 615 081

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
SmVaK Opava Krnovská 72/109, Opava 800 292 400 (zákaznická l.); 
800 292 300 (poruchy)