Povodňový plán města Nová VčelnicePOVODŇOVÝ PLÁN města Nová Včelnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR954/002171/2024; ze dne 09. 05. 2024
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-28551/2024/120; ze dne 19. 04. 2024
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/34963/24/VŠ-368; ze dne 04. 06. 2024
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 06. 2024
offline verze 06. 06. 2024
digitalizovaná verze 06. 06. 2024
databáze POVIS 06. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i