Povodňový plán města Nová VčelniceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Nová Včelnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Nová Včelnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území města Nová Včelnice je Kamenice. Kamenice (německy Kamnitz) je malá řeka v okresech Pelhřimov a Jindřichův Hradec, jedna ze zdrojnic Nežárky. Délka jejího toku činí 29,5 km. Plocha povodí měří 163,8 km2. Pramení v lesích severozápadně od Těmic v nadmořské výšce cca 670 m. Protéká výše zmíněnou obcí, dále pak Kamenicí nad Lipou, kde zprava přibírá svůj největší přítok, který se nazývá Včelnička. Odtud teče Kamenice jižním směrem, protéká Žďárem, Novou Včelnicí a nakonec Jarošovem nad Nežárkou, kde se v nadmořské výšce 471 m stéká s říčkou Žirovnicí, spolu s níž vytváří řeku Nežárku.

Kamenice je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Podélný sklon vodního toku Kamenice

 

Vodní toky na území města Nová Včelnice


Základní údaje o vodních dílech na území města Nová Včelnice

Přehled vodních děl na území města Nová Včelnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Nová Včelnice se nachází celkem 22 vodních nádrží, z nichž některé by mohly v případě havárie významnou měrou ovlivnit průběh povodně.
Na vodním toku Kamenice se dále nachází Jez Nová Včelnice a MVE. Jez je pohyblivý a při povodňových stavech je nutno s ním manipulovat.