Povodňový plán města Nová VčelniceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Nová Včelnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Závod Dolní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
Povodí Vltavy, státní podnik, provozní středisko 7 - Lužnice 
U Vodárny 837, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Vedoucí střediska -
 Ing. Roman Vágner
Tel.: 381 581 126, mob.: 607 116 122
E-mail: roman.vagner@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Nová Včelnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kamenice 10100182 1-07-03-0150-0-00 | 1-07-03-0170-0-00
Rosička 10267547 1-07-03-0160-0-00
bezejmenný tok 10267636 1-07-03-0150-0-00
bezejmenný tok 10263754 1-07-03-0160-0-00
bezejmenný tok 10262977 1-07-03-0170-0-00
bezejmenný tok 10257768 1-07-03-0150-0-00
bezejmenný tok 10245580 1-07-03-0150-0-00
bezejmenný tok 10283370 1-07-03-0150-0-00 | 1-07-03-0170-0-00
bezejmenný tok 10261327 1-07-03-0160-0-00
bezejmenný tok 10278366 1-07-03-0150-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedení: Ing. Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Nová Včelnice:
Bc. Filip Krejčí
Tel.: 725 929 135
E-mail: filip.krejci@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10256391 1-07-03-0150-0-00