Povodňový plán obce Městečko TrnávkaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka
Tel.: 461 329 189, 734 610 237 (starosta)
E-mail: ou@mtrnavka.cz
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 353 111
E-mail: posta@mtrebova.cz


Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Báča
Tel: 461 353 047, 737 273 694
E-mail: pbaca@mtrebova.cz

Vodní hospodářství 
Bc. Veronika Cápalová
Tel: 461 353 043, 605 204 622
E-mail: vcapalova@mtrebova.cz

Bc. Klára Donátová
Tel: 461 353 042, 603 769 083
E-mail: kdonatova@mtrebova.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel: 466 026 111 

E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru: Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
Email: 
martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení: Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra