Povodňový plán obce Městečko TrnávkaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Městečko Trnávka

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Městečko Trnávka a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Městečko Trnávka

Obec Městečko Trnávka leží v povodí Moravy na pravém břehu řeky Třebůvky. Řeka pramení u Křenova, je dlouhá 48 km a její povodí má rozlohu 584,6 km². Třebůvka je pravostranným přítokem Moravy, do které se vlévá za Moravičany. Je jedním ze systémových vodotečí Zábřežské vrchoviny. V období povodní taktéž zásadním způsobem zvyšuje průtoky v řece Moravě. Pro tento tok je typický tzv. oderský režim odtoku, který se projevuje pravidelnými povodněmi v období jarního tání a minimálními průtoky v pozdním létě a na podzim. Hladina zde typicky velmi rychle nastoupá a to díky přítokům z Drahanské vrchoviny.

Dalšími toky na území obce je tok Jevíčka a další drobné přítoky. Jevíčka přitéká od Chornice a u Petrůvce se vlévá do Třebůvky. Dalším přítokem Třebůvky je potok Pacovka, který protéká Předním Arnoštovem, Pacovem, středem Městečka Trnávky a poté se vlévá do Třebůvky. Místní částí Pěčíkov protéká Bohdalovský potok a jeho přítoky. Místní částí Stará Roveň protéká Roveňský potok. Všechny místní části jsou ohroženy rozvodněním těchto vodních toků při přívalových srážkách i při dlouhotrvajících deštích.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Třebůvka (viz evidenční list Mezihoří (Třebůvka))

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Mezihoří, Třebůvka 23,8 0,805 6,27 -- 18 24,5 -- 43,2 52,9

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jevíčka (viz evidenční list Chornice (Jevíčka))

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Chornice, Jevíčka 6,4 0,722 6,32 -- 17,2 23,6 -- 43,1 53,6

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Městečko Trnávka

Přehled vodních děl na území obce Městečko Trnávka naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Městečko Trnávka se vyskytuje jedno menší vodní dílo, která výrazně neovlivňuje odtokové poměry.