Povodňový plán obce Městečko TrnávkaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Městečko Trnávka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM051434/2014-219/To; ze dne 13. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004880/2014; ze dne 31. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMT02291/2015; ze dne 26. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 12. 2021
offline verze 14. 12. 2021
digitalizovaná verze 14. 12. 2021
databáze POVIS 14. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i