Povodňový plán obce Městečko TrnávkaOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Moravská Třebová.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Městečko Trnávka.

Osoby na území obce Městečko Trnávka budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace II/364 k obci Vranová Lhota směrem k Mohelnici. Objízdná trasa může být vedena směrem na Moravskou Třebovou a Mohelnici. Dále může dojít k zaplavení místních komunikací, které se stanou neprůjezdnými. V tomto případě se použijí pro průjezd ostatní nezaplavené místní komunikace. 
Dopravní omezení na území obce Městečko Trnávka
Objízdné trasy na území obce Městečko Trnávka
 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.