Povodňový plán obce LichkovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lichkov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové    


Závod Pardubice: 

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí závodu - Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 868 200, mob.: 602 458 518, e-mail: michalovichp@pla.cz

Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381, e-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Lichkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-0070-0-00, 1-02-02-0090-0-00
Lipkovský potok 10100641 1-02-02-0080-0-00
Bezejmenný tok 10170340 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170266 1-02-02-0070-0-00
Bezejmenný tok 10170265 1-02-02-0070-0-00
Bezejmenný tok 14000813 1-02-02-0070-0-00
Bezejmenný tok 10170344 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 14000832 1-02-02-0090-0-00  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.   
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku: 
ST oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST - Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 201, mob.: 602 773 445, e-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Lichkov:
Rajon 307 - Ing. Lenka Šedová
Tel.: 956 953 407, mob.: 725 133 032, e-mail: lenka.sedova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Lichkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Tiché Orlice č. 13 10170314 1-02-02-0090-0-00
LP Tiché Orlice č. 22 10170355 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170334 1-02-02-0090-0-00
PP č. 13 č. 14 10170316 1-02-02-0090-0-00
PP č. 13 č. 15 10170319 1-02-02-0090-0-00
LP č. 15 č. 16 10170324 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170325 1-02-02-0090-0-00