Povodňový plán obce LichkovEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B Lichkov (Tichá Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Červená voda (Tichá Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Boříkovice (Boříkovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Horní Lipka (Lipkovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Králíky (Králický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Lipka (Lipkovský potok)