Povodňový plán obce LichkovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Králíky.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Lichkov.

Osoby na území obce Lichkov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Pokud by došlo k úplnému uzavření hlavní komunikace č. 312 v obci Lichkov, je možné vést objízdné trasy přes Králíky, Jablonné nad Orlicí a Mladkov, ale délka této objízdné trasy je v řádech desítek km. Další možností je vedení objízdné trasy přes Polsko (Boboszów, Smreczyna, Kaminczyk, Mladkov). 
Dopravní omezení na území obce Lichkov
Objízdné trasy na území obce Lichkov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.