Povodňový plán obce LichkovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Adresa bydliště

Telefon
Ing. Roman Richtr Lichkov 176 731 469 469
Hlásnou službu v obci Lichkov vykonávají členové povodňové komise obce Lichkov.


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)
 

Jméno a příjmení

Lokalita

Telefon

Mobil (neveřejný)

Mgr. Roman Richtr Lichkov 731 469 469

 

Josef Stejskal vodočet kat. B  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník

Typ techniky

Kontaktní osoba

Adresa

Telefon

Obec Lichkov

Cisternová automobilová stříkačka Liaz CAS-25K, dopravní automobil Peugeot Boxer, traktor + přívěs + dvoukolka, traktobagr Warinsky, škoda Roomster

Mgr. Roman Richtr Lichkov 203

731 469 469

SDH Lichkov Privátní traktory František Faltus -

465 635 173

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lichkov

Místo

Typ

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

Ubyt./strav. kapacita

Základní a mateřská škola Nouzové ubyt.+ strav. Lichkov 185 Mgr. Irena Kosková

607 028 953

75/65
Obecní úřad Lichkov Místo shromáždění Lichkov 203 Mgr. Roman Richtr

731 469 469

-/-
Restaurace Nouzové strav. Lichkov 189 Mgr. Roman Richtr

731 469 469

-/50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Prodejna Radka Lichkov 186 Radka Šveráková


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, Jablonné nad Orlicí Lukáš Novák 465 642 019