Povodňový plán města KuřimVzor odvolání SPA

Povodňová komise města Kuřim

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Kuřim na vodním toku ____________________________ v profilu __________________________

Povodňová komise města Kuřim odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Kuřim na vodním toku _______________________ v profilu ____________________ dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Kuřimi dne _____. _____. _____  v _____:______ hod

 

 

__________________________________

Předseda povodňové komise města Kuřim