Povodňový plán obce KřetínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Křetín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/004446/2020; ze dne 24. 08. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-26776/2020/5419; ze dne 27. 07. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 24082/2019; ze dne 23. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 12. 2020
offline verze 01. 12. 2020
digitalizovaná verze 01. 12. 2020
databáze POVIS 01. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i