Povodňový plán obce KřetínSrážkoměry - Křetín

Křtěnov

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na zahradě objektu s č. p. 17. Provozovatelem srážkoměru je obec Křtěnov.

Olešnice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je umístěna u dětského hřiště Křtěnovská. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Skrchov

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě obecního úřadu - Skrchov č. p. 19. Provozovatelem srážkoměru je obec Skrchov.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze vodního díla Letovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

Zábludov (u Letovic)

Srážkoměr města Letovice je umístěn na tyči na zahradě ve vlastnictví města v části Letovice-Zábludov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek. Přístroj měří v období březen-listopad. Provozovatelem je město Letovice.