Povodňový plán obce KřetínSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Křetín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602, e-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu: Petr Havlík, DiS., tel.: 516 414 961, e-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Křetínka 10100160 4-15-02-032
bezejmenný tok 10204518 4-15-02-032

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Dagmar Vašíková, tel.: 956 952 111, e-mail: ost52@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Křetín:
Rajon 207 - Správa toků, detašované pracoviště Brno
Ing. Tomáš Hájek, tel.: 956 952 219, 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
PP Křetínky v km 6,7 (Žleby) 10205814 4-15-02-032
PP PP Křetínky v km 6,7 10194737 4-15-02-032
PP Křetínky v km 8,0 10206920 4-15-02-032
PP Křetínky v km 6,7 10202245 4-15-02-032
PP PP Křetínky v km 6,7 10191834 4-15-02-032
PP PP PP Křetínky v km 6,7 10201863 4-15-02-032
PP PP Křetínky v km 6,7 10199029 4-15-02-032
PP PP PP Křetínky v km 6,7 10196020 4-15-02-032

 

  • Vodní toky bez určeného správcovství
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10201119 4-15-02-032