Povodňový plán města KlimkovicePOVODŇOVÝ PLÁN města Klimkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/15044/2021/922/45.19; ze dne 20. 08. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: SMO/578531/21/OŽP/Br; ze dne 29. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 10. 2021
offline verze 26. 10. 2021
digitalizovaná verze 26. 10. 2021
databáze POVIS 26. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i