Povodňový plán města KlimkoviceHladinoměry - Klimkovice

Klimkovice (Rakovec)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části intravilánu města Klimkovice na mostě ulice Ostravská. Profil nemá automatické čidlo, stupně jsou barevně značeny na mostovce a SPA měřena od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem je město Klimkovice.

Klimkovice - ulice Komenského (Polančice)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu města Klimkovice na mostě ulice Komenského. Profil nemá automatické čidlo, stupně jsou barevně značeny na mostovce a SPA měřena od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem je město Klimkovice.

Klimkovice - ulice Malá Strana (Polančice)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu města Klimkovice na mostě ulice Malá Strana. Profil nemá automatické čidlo, stupně jsou barevně značeny na mostovce a SPA měřena od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem je město Klimkovice.

Ostrava - Polanka nad Odrou (Polančice)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou u školy. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.