Povodňový plán města KlimkoviceEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Klimkovice (Rakovec)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Klimkovice - ulice Komenského (Polančice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Klimkovice - ulice Malá Strana (Polančice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Polanka nad Odrou (Polančice)