Povodňový plán obce JimlínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Jimlín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/47688/2021-2/301100; ze dne 27. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Louny, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULNCJ 95875/2021; ze dne 20. 12. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 11. 2021
offline verze 18. 11. 2021
digitalizovaná verze 18. 11. 2021
databáze POVIS 18. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i