Povodňový plán obce JimlínSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jimlín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Tel.: 474 636 111
E-mail: poh@poh.cz

Závod: 
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Ředitelka závodu - Ing. Eva Novotná
Tel.: 416 707 829
E-mail: enovotna@poh.cz

Provoz:
Provoz Žatec, U Oharky 2321, 438 01 Žatec
Vedoucí provozu - Bc. Adam Jelínek
Tel.: 
415 735 876
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jimlín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hasina 10224272 1-13-03-1000-0-00 | 1-13-03-1020-0-00
Zbrašínský potok 10231357 1-13-03-1010-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10228929 1-13-03-1020-0-00
bezejmenný tok 10238386 1-13-03-1020-0-00
bezejmenný tok
10233760 1-13-03-1010-0-00 | 1-13-03-1020-0-00