Povodňový plán obce JimlínDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Vladimír Svoboda starosta 732 281 893
Ing. Gabriela Šilínková účetní 602 687 118

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon
Jan Staněk Velitel jednotky 603 261 146
Václav Červíček Velitel družstva 778 547 543
Jan Ingrid Strojník 606 767 506
Jan Vohánka Velitel družstva 770 152 238

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Tatra 148 CAS 32 (1 ks),
Dopravní automobil (dodávka - 9 míst) (2 ks),
Kalové čerpadlo benzínové (2 ks),
Požární stříkačka PS12 (2 ks),
Motorová pila (2 ks)
JSDH obce

Stanice JSDH - Zeměchy 6,
440 01 Louny

Červíček Václav - velitel družstva

778 547 543

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Jimlín

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sokolovna Zeměchy Shromaždiště a nouzové ubytování Zeměchy 54, 440 01 Louny Ing. Vladimír Svoboda

732 281 893

300 --
ZŠ a MŠ Zeměchy Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Zeměchy 83, 440 01 Louny Mgr. Kateřina Krtičková

773 655 224

75 75

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP Jednota Podbořany - Zeměchy Zeměchy 183, 440 01 Louny 415 696 242

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
COOP Jednota Podbořany - Zeměchy Zeměchy 183, 440 01 Louny 415 696 242