Povodňový plán obce JavornicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Javornice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/010758; ze dne 06. 03. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/052957/2023; ze dne 04. 08. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MURK-OVŽP-40457/2023-143/2023; ze dne 10. 10. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 10. 2023
offline verze 18. 10. 2023
digitalizovaná verze 18. 10. 2023
databáze POVIS 18. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i