Povodňový plán obce JavorniceHladinoměry - Javornice

Javornice (Javornický p.)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostku přes Javornický potok U Krunčíků. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je obce Javornice.

Slatina nad Zdobnicí (Zdobnice)

Hlásný profil kat. B se nachází cca 150 m pod silničním mostem směr Rychnov nad Kněžnou na levém břehu Zdobnice, v ř. km 11,72. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Zdobnice (Zdobnice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě na pozemní komunikaci č. 3109 poblíž křížení s komunikací č. 310. Hlásný profil je vybaven automatickým přenosem dat  s možností zasílání varovných SMS zpráv. Provozovatelem hladinoměru je obec Zdobnice.