Povodňový plán obce JavornicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Javornice 3, 517 11 Javornice
Tel.: 494 545 135
E-mail: obec@obecjavornice.cz
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 532 890
E-mail: podatelna@rychnov-city.cz

Prvotní hlášení o povodňovém nebezpečí dostává Hasičský záchranný sbor RK - Tel.: 950 520 600, 950 520 620
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.