Povodňový plán obce JavorniceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Javornice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
Tel.: 465 612 014
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Javornice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Zdobnice 10100128 1-02-01-0450-0-00
Javornický potok 10101046 1-02-01-0740-0-00, 1-02-01-0760-0-00
bezejmenný tok 10170056 1-02-01-0740-0-00
bezejmenný tok 10170055 1-02-01-0740-0-00
bezejmenný tok 10170079 1-02-01-0760-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Vedení: Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz

Rajon 306 - příslušný správce VT na území obce Javornice:
Ing. Jana Švestková
Tel.: 956 953 406, 724 523 251
E-mail: jana.svestkova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Javornice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bělský potok 10185387 1-02-01-0750-0-00
PP Javornického potoka č. 1 10170058 1-02-01-0740-0-00
PP Zdobnice č. 4 10169671 1-02-01-0470-0-00
PP Bělského potoka č. 1 10170074 1-02-01-0750-0-00
bezejmenný tok 10170095 1-02-01-0780-0-00
bezejmenný tok 10170076 1-02-01-0760-0-00
LP Ivans. jezera č. 7 10170084 1-02-01-0760-0-00
bezejmenný tok 10170072 1-02-01-0750-0-00
LP č. 1 č. 3 10170061 1-02-01-0740-0-00
bezejmenný tok 10170077 1-02-01-0760-0-00
PP č. 1 č. 2 10170060 1-02-01-0740-0-00
bezejmenný tok 10170059 1-02-01-0740-0-00
LP Bělského potoka č. 6 10170070 1-02-01-0750-0-00