Povodňový plán obce DržovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Držovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-32840/2020/5419; ze dne 04. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 131579/2020 40; ze dne 23. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2023
offline verze 30. 11. 2023
digitalizovaná verze 30. 11. 2023
databáze POVIS 30. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i