Povodňový plán obce DržovicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

SNP 71/37, 796 07 Držovice
Tel.: 582 333 398 (obecní úřad), 602 709 327 (starosta)
E-mail: podatelna@drzovice.cz
náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 329 111 (ústředna - prac. doba), 582 329 171 (oddělení Krizového řízení)
E-mail: stab.prostejov@izsol.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.