Povodňový plán obce DržoviceHladinoměry - Držovice

Držovice (Romže)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu v ulici Olomoucká, v blízkosti fotbalového hřiště. Provozovatelem hladinoměru je město Prostějov.

Prostějov, Vrahovická ul. (Hloučela)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu na ulici Vrahovická, nedaleko objektu č. p. 198. Provozovatelem hladinoměru je město Prostějov.

Smržice - ulice Blíšťka (Český potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na lávce na ulici Blíšťka. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS. Provozovatelem hladinoměru je obec Smržice.

Stražisko (Romže)

Hlásný profil kat. B se nachází v jihovýchodní části obce Stražisko v místní části Ptenský dvorek na pravém břehu Romže. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek Ptení - Prostějov. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

VD Plumlov (Hloučela)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části obce Mostkovice, přibližně 100 m pod údolní nádrží na levém břehu toku Hloučela. Profil je tvořen vodočetnou latí a hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platná pro úsek VD - ústí toku do Romže. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.