Povodňový plán obce DržoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil
Jaroslav Studený 602 709 327

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil
Martin Vojáček 773 603 459
Miroslav Prokop 602 774 253

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Mobil

AVIA 30, FORD Tranzit pro přepravu osob,

motorová pila 2x,kalová čerpadla 3x,

plovoucí čerpadlo 1x, háky 4x

SDH Držovice

SNP 423/14

(hasičská zbrojnice)

602 774 253

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Držovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Mobil Ubyt./strav. kap.
Obecní dům        Shrom.+ubyt.+strav. SNP 38/36 Jaroslav Studený 602 709 327     80 / 80 

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Smíšené zboží Šaňková U cihelny 389/15 Jaroslav Studený 602 709 327

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Obec Držovice SNP 71/37 Jaroslav Studený 602 709 327