Povodňový plán městyse DavlePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Davle

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-29383/2023/460; ze dne 21. 04. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/039212/2023; ze dne 29. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUCE 50609/2015 OZP/V/Ja; ze dne 10. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 02. 2023
offline verze 27. 02. 2023
digitalizovaná verze 27. 02. 2023
databáze POVIS 27. 02. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i