Povodňový plán městyse DavlePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Davle

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 43200/2015-PVL; ze dne 21. 08. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/003224/2015; ze dne 30. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUCE 50609/2015 OZP/V/Ja; ze dne 10. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 04. 2019
offline verze 26. 04. 2019
digitalizovaná verze 26. 04. 2019
databáze POVIS 26. 04. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i