Povodňový plán městyse DavleDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou a hlídkovou povodňovou  zabezpečují: členové povodňové komise městyse Davle a členové SDH dle pokynů předsedy povodňové komise městyse a velitele SDH- PK městyse Davle

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Členové povodňové čety

Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Zdeněk Hromádka
Zdeněk Houdek
Josef Bílek
Václav Nepraš
Libor Tesař

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Místo dosažitelnosti Kontaktní osoba (neveřejný) Telefon (neveřejný)
Osobní auta soukromé, při vyhlášení II. a III. SPA za náhradu
Nákladní auto Davle - Račany
Nakládač Davle - Račany
Nákladní auto Davle - Sloup
Traktor s radlicí Davle - Sloup
Čerpadla Hasičská zbrojnice Račany, Rudolf Liška
Záchranné pásy a lana s atestem Hasičská zbrojnice Račany
Velké nabíjecí svítilny Hasičská zbrojnice Račany
Elektrocentrála Hasičská zbrojnice Račany
Bidla s háky pro případné uvolňování plavenin Hasičská zbrojnice Račany
Mobilní telefony Osobní vybavení
Přenosné vysílačky Osobní vybavení
Vysoušeče Hasičská zbrojnice Račany
Pytle na písek Skladovací haly městyse Davle
Protipovodňová mobilní stěna - mateřská škola Skladovací haly městyse Davle
Čisticí vůz městys Davle

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Davle

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)      
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sportovní hala Davle Místo ubytování
Vltavská 297, 252 06 Davle
Mgr. Jan Laššák
100 --
ZŠ Davle Místo ubytování
Školní 96, 252 06 Davle
Mgr. Jana Hrubá 100  --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
COOP, Praha – západ, družstvo Na Náměstí 89, 252 06 Davle Dana Čermáková

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
VHS Benešov Černoleská 1600, 256 13 Benešov Karel Houda