Povodňový plán městyse DavleOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Černošice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Davle.

Osoby na území městyse Davle budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

V případě neprůjezdnosti levobřežní státní silnice č. 102 ve směru od Prahy na Štěchovice v intravilánu městyse Davle, lze využít objízdnou trasu přes Měchenice (ulice Sloupecká), případně až k ulici U Jeřábu a následně ulicí Pod Račany a Vltavská sjet zpátky do městyse. V případě neprůjezdnosti delších úseků komunikace č. 102 je nutné vést objízdné trasy směrem na Jílové u Prahy a využít poměrně hustou silniční síť.

Při povodni jsou ohroženy následující komunikace:

  • státní silnice č. 102 Praha - Štěchovice
  • místní komunikace na pravém břehu Sázavy - Jílovská, Pikovická, K náplavce
  • místní komunikace na pravém břehu Vltavy - Na Libřici
  • místní komunikace na levém břehu Vltavy a centrální části městyse - Nábřežní, Vltavská
Dopravní omezení na území městyse Davle
Objízdné trasy na území městyse Davle

 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.