Povodňový plán městyse DavleEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Slapy, Vltava

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Nespeky, Sázava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C LG Pikovice, Sázava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Davle, Vltava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C odtok VD Štěchovice, Vltava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Štěchovice, Kocába