Povodňový plán obce ČernotínSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Černotín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz
 
Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Provozní technik: Bronislav Figala, tel: 571 685 096, e-mail: figala@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje vodní toky na území obce Černotín. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bečva 10100043 4-11-02-027,
4-11-02-029,
4-11-02-033
bezejmenný tok 10190464 4-11-02-027
Hluzovský p. 10185953 4-11-02-029
Špičský p. 10195168 4-11-02-026
Hůrka 10192103 4-11-02-027
bezejmenný tok 10187494 4-11-02-027

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
 
Oblastní ředitelství jižní Morava
Březnická 5659, 760 01 Zlín
Tel.: 956 957 111
E-mail: or942@lesycr.cz
 
Rajon 202 - příslušný správce VT na území obce Černotín:
Tomáš Janovský
Tel.: 956 942 365
Mobil: 724 523 979
E-mail: tomas.janovsky@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10202606 4-11-02-029
bezejmenný tok 10202982 4-11-02-035

 

  • Vodní toky bez určeného správcovství

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
* (bezejmenný tok) 10193685 4-11-02-029
* (bezejmenný tok) 10200814 4-11-02-029
* (bezejmenný tok) 10190921 4-11-02-029
* (bezejmenný tok) 10194325 4-11-02-029
* (bezejmenný tok) 10201937 4-11-02-033