Povodňový plán obce ČernotínPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Černotín 1, 753 68 Černotín
Tel.: 581 602 903, 773 602 903
E-mail: cernotin@volny.cz
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Tel.: 581 828 111
Fax: 581 828 272
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz
Jermenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.
: 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.