Povodňový plán obce ČernotínDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Ing. Jiří Andrýs starosta 581 602 903, 773 602 903
Michal Vacek místostarosta 776 035 038

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Milan Varkonda  
Michal Vacek 776 035 038  
Jiří Rek  
Josef Rýpar  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)

Automobil Volkswagen,

stříkačka PS 16,

kalové čerpadlo,

motorová pila

SDH Černotín Hasičská zbrojnice Černotín Michal Vacek 776 035 038  

Automobil Ford,

stříkačka PPS 12,

kalové čerpadlo

SDH Hluzov Hasičská zbrojnice Hluzov 7 Jiří Rek

 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Černotín

Místo Adresa Typ Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kap. Stravovací kap.
Společenské centrum Černotín 1 Shromaždiště, nouzové ubytování Renáta Květoňová 777 017 322      20            --     
Základní škola Černotín 56 Shromaždiště Mgr. Lenka Kleinová 581 602 927      20           --     
Mateřská škola Černotín 1 Shromaždiště, stravování Mgr. Lenka Kleinová 581 602 927      15           65     
Knihovna Hluzov Hluzov 7 Shromaždiště Michaela Vaculová      10           --     

 

Správci vodních děl na území obce

Vodní dílo Majitel Správce
VN Hluzov Obec Černotín, fyzické osoby Obec Černotín - pověřená osoba: starosta
Tel.: 581 602 903
Mobil: 773 602 903
RN Hluzov Fyzické osoby Jaroslav Řehák
Adresa: Hluzov 1, 753 68

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Smíšené zboží Hýža Černotín 1, 753 68 Černotín Karel Hýža  581 605 690


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Forma zásobování Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Přerov, a. s. cisterna Šířava 452/21, 750 02 Přerov Jiří Pavlík 581 299 132