Povodňový plán obce ČernotínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Černotín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005996/2020; ze dne 27. 04. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-34878/2020/5419; ze dne 07. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Č. j.: USUZPD/51756/20-3; ze dne 05. 02. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i