Povodňový plán obce ČernotínCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Černotín na 75 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených trvale žijících obyvatel je aktuálně 114, z toho 19 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Černotín - agregované

Ohrožené objekty v části Hluzov

Ohrožené objekty na severu Černotína

Ohrožené objekty na jihu Černotína s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v západní části Černotína s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nacházejí 2 ohrožující objekty:
  • ČOV se nachází v jihozápadní části území v záplavovém území Q100.
  • Areál ZOD Černotín se nachází v jihovýchodní části intravilánu obce na okraji rozlivu Q100.
Ohrožující objekty na území obce Černotín
Kontaminovaná místa na území obce Černotín

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Černotín.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Černotín u předsedy povodňové komise obce.