Povodňový plán obce BžanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bžany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/39749/2020-2/201100; ze dne 30. 09. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR956/005471/2020; ze dne 18. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Teplice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MgMT/003273/2021/Po; ze dne 18. 02. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 09. 2023
offline verze 25. 09. 2023
digitalizovaná verze 25. 09. 2023
databáze POVIS 25. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i