Povodňový plán obce BžanySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bžany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Závod:
Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov
Ředitel závodu - Ing. Pavel Eger
Tel.: 474 636 667
E-mail: eger@poh.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Teplice, Novosedlická 758, 415 01 Teplice
Vedoucí provozu - Ing. Ivo Šrámek
Tel.: 415 515 710
E-mail: sramek@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Bžany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Ř. km
Bílina 10100034 1-14-01-0700-0-00, 1-14-01-0720-0-00 0,000 - 82,531
Luční potok 10101517 1-14-01-0710-0-00 0,000 - 8,944
Lbínský potok 10223337 1-14-01-0720-0-00 0,000 - 1,707
Mošnovský p. (Přítok Lučního p.) 10127454 1-14-01-0710-0-00 0,000 - 0,783
PBP Lučního potoka od Bukovic 10237626 1-14-01-0710-0-00 0,000 - 0,699
Bezejmenný tok 10230342 1-14-01-0720-0-00 0,000 - 0,566

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Tel.: 956 956 111
E-mail: st956@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Michal Rousek
Tel.: 
956 956 201, mob.: 725 257 418

E-mail: michal.rousek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce:
Rajon 605 - Ing. Martin Šultys
Tel.:
 956 956 405, mob.: 725 132 893

E-mail: martin.sultys@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Bžany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Ř. km
Žalanský potok 10102626 1-14-01-0800-0-00 1,620 - 5,651
Bezejmenný tok 10232991 1-14-01-0800-0-00 0,000 - 2,084